Sarajewo

Sara Spisak Sarajewo Warszawa

Kanały

Podstawowe informacje
  • # Sztuka
  • # Rozrywka
  • # Kulinaria

To co robię jest performance'm czyli pokazuje sytuacje artystyczna, której przedmiotem i podmiotem jest moje ciało w określonym kontekście czasu i przestrzeni .Performance uważany jest za sztukę żywą rozumianą dwojako: z jednej strony jako osobisty, personalny pokaz artysty przed publicznością i bezpośredni z nią kontakt, z drugiej – jako sprzeciw wobec tego, co skonwencjonalizowane.
Sarajewo
Podobni